Heidi Tenkanen

Heidi Tenkanen

Heidi Tenkanen

Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) yksilöpsykoterapeutti. Peruskoulutukseltani olen sosiaalityöntekijä (YTM). Teen psykoterapiatyötä sekä lasten, nuorten että aikuisten kanssa. Lisäksi teen vanhemmuuden ohjauskäyntejä. Olen Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja ja teen myös Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Lisäksi teen yhteistyötä Tampereen perheneuvolan kanssa toimien heidän palveluntuottajanaan lasten psykoterapioissa.

Psykoterapiatyössä minulle on ensiarvoisen tärkeää hyvä yhteistyö asiakkaani kanssa. Tavoitteenani on pyrkiä luomaan luottamuksellinen ja asiakasta kunnioittava terapiasuhde. Ajattelen, että tässä toimivassa ja turvallisessa terapiasuhteessa on mahdollista yhteistyössä asiakkaan kanssa löytää välineitä ajatusten, tunteiden ja kokemusten tutkimiseen ja työstämiseen.

Sovellan työssäni kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa on keskeisenä oletus, että inhimillinen käyttäytyminen on perimän ja ympäristön vuorovaikutukseen perustuva suhde, jossa ihmisen ajatukset, tunteet, toiminta ja fysiologiset reaktiot ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Psykoterapiassa pyritään vaikuttamaan tähän vuorovaikutukseen siten, että ihmisellä olisi mahdollisuus oppia uusia toimintatapoja ja taitoja.

Yhteys

Heidi Tenkanen, psykoterapeutti

Psykoterapeutti Heidi Tenkanen

Psykoterapiakeskus Commerce:
Aleksis Kiven katu 24B 21-22, 33200 Tampere

044 2378 075