Miia Summanen

Miia Summanen

Olen psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti, kuvataidepsykoterapeutti ja peruskoulutukseltani psykologian maisteri. Minulla on kokemusta aikuisten, lasten ja perheiden parissa työskentelystä ja yli kymmenen vuoden työkokemus psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta. Olen Kelan hyväksymä yli 16- vuotiaiden kuntoutuspsykoterapiapalveluiden tuottaja, minkä lisäksi tarjoan vanhempien ohjauskäyntejä lasten ja nuorten psykoterapioihin liittyen. Työskentelen ensisijaisesti suomen kielellä.

Psykodynaamiseen psykoterapiaan hakeudutaan muun muassa masennus- ja ahdistuneisuusoireilun, ihmissuhdepulmien ja vaikeiden elämänkokemusten aiheuttamien haasteiden vuoksi. Psykoterapia on prosessi, jossa yksilö asettuu tutkimaan omaa ainutkertaista kokemusmaailmaansa ja tiedostamattomaksi jääneitä vaikuttimia psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa. Psykoterapiassa tutkitaan kuinka oma elämänhistoria yksilöllisine kokemuksineen on muovannut yksilön kehitystä ja kuinka se vaikuttaa myös nykyhetken tunnekokemuksiin, syntyneisiin oireisiin sekä ihmissuhteisiin. Lisääntyneen ja syventyneen itseymmärryksen ja eheytyneen minuuden myötä ihminen kykenee paremmin tunnistamaan, työstämään ja ilmaisemaan tunteita ja ajatuksia sekä löytämään minuutta vahvistavia tekijöitä mitkä yhdessä helpottavat koettua psyykkistä ahdinkoa. Psykodynaamisen psykoterapian on havaittu tuovan pitkäkestoisia positiivisia muutoksia ihmisen hyvinvointiin.

Kuvataidepsykoterapiassa keskustelun lisäksi ihmisellä on mahdollisuus terapiaistunnolla tehdä kuvaa valitsemallaan tavalla ja tätä kautta ilmaista omia ajatuksia ja tunteita sekä saavuttaa syvempää itseymmärrystä ja löytää helpotusta hankaliin olotiloihin. Kuvataidepsykoterapiaan hakeutuessa ei tarvita taiteellista lahjakkuutta, vaan kiinnostus ja halu kuvalliseen ilmaisuun on keskiössä.

Psykoterapian tavoitteet asetetaan jokaisen kohdalla yksilöllisesti yhdessä keskustellen ja työskentelystä tehdään kirjallinen sopimus. Psykodynaaminen psykoterapia on työskentelyn luonteesta johtuen pääsääntöisesti 2x/vko tapahtuva säännöllinen ja pitkäjänteinen prosessi, mutta kunkin ihmisen kohdalla nämäkin asiat arvioidaan yksilöllisesti.

Yhteydenotot toivon tapahtuvan joko tekstiviestillä tai sähköpostilla. Tällä hetkellä kaikki psykoterapiapaikat on varattu.

http://www.suomenkuvataidepsykoterapia.fi

Yhteys

Miia Summanen, psykoterapeutti

Tmi Miia Summanen

Psykoterapiakeskus Commerce:
Aleksis Kiven katu 24B 21-22, 33200 Tampere

044 9810 219