Reetta Salmela

Reetta Salmela

Ahdistuneisuus, masentuneisuus, itsetunnon ongelmat ja toistuvat vaikeudet ihmissuhteissa ovat muuan muassa tyypillisimpiä syitä psykoterapiaan hakeutumiseen. Psykoterapiasuhde on luottamuksellinen kahdenkeskinen vuorovaikutussuhde, joka mahdollistaa omista ajatuksista, tunteista ja mielikuvista puhumisen. Psykoterapian tarkoitus on helpottaa psyykkisiä oireita ja niiden aiheuttamaa psyykkistä kärsimystä. Tämä tulee mahdolliseksi sekä itseymmärryksen lisääntymisen kautta että uusien psyykkisten selviytymiskeinojen rakentumisen avulla. Pysyvät muutokset ovat hitaita ja ottavat aikaa.

Psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia terapia on yleensä tiivistä ja tavallisesti psykoterapiakäyntejä on kaksi kertaa viikossa. Käyntikertojen määrä ja psykoterapian kokonaiskesto määräytyy aina kuitenkin yksilöllisesti, riippuen potilaan elämäntilanteesta, asetetuista tavoitteista sekä potilaan/asiakkaan elämänongelmien että psyykkisten häiriöiden tasoista.

Olen toiminut sairaanhoitajaksi valmistumiseni (1996) jälkeen pääasiallisesti erikoissairaanhoidossa (TAYS), josta suurimman osan psykiatrialla, jossa tein myös psykoterapiatyötä. Omalla vastaanotollani olen toiminut useamman vuoden.

Työssäni psykoterapeuttina korostan luottamuksellisuutta sekä sisäistä että ulkoista turvallisuutta. Yritykseni tietoturvallisuudesta huolehtii asiantuntija, jolla on pitkä kokemus tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista.

Tapani työskennellä perustuu asiakkaani/potilaani kunnioittamiseen. Kunnioitan toista hänenä itsenään. Pyrkimyksenä psykoterapiassa on päästä sellaiseen yhteiseen ymmärrykseen, jossa toinen voi kokea tulleensa kohdatuksi omana itsenään.

Yhteys

Yhteydenotot sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Reetta Salmela
Psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeutti , Tampereen Yliopisto
Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja
Nuorten ja aikuisten yksilöpsykoterapia
Vanhempien/ huoltajien ohjauskäynnit

Toiminimi Reetta Salmela

Psykoterapiakeskus Commerce:
Aleksis Kiven katu 24B 21-22, 33200 Tampere

040 75 26 596