Suvi Karhumäki

Suvi Karhumäki

Suvi Karhumäki

Olen lasten ja nuorten kognitiivinen psykoterapeutti (YET), tietoisen läsnäolon ohjaaja ja peruskoulutukseltani psykologian maisteri. Teen lyhyitä ja pitkiä psykoterapioita lapsille ja nuorille sekä vanhempien ohjauskäyntejä lapsen psykoterapiaan liittyen tai vanhemman omasta toiveesta lähtien. Teen myös työnohjausta lasten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä ohjaan mindfulness-ryhmiä. Taustaltani löytyy pitkä työkokemus erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian klinikan psykologina ja perheneuvolassa.

Työskentelytyylini on integratiivinen eli käytän asiakaslähtöisesti erilaisia psykologisia ja psykoterapeuttisia menetelmiä. Psykoterapian tavoitteena on tarkastella lapsen tai nuoren kehitystason mukaisesti kasvun ja kehityksen aikana muovautuneita mielensisäisiä prosesseja: näiden prosessien varassa lapsi tulkitsee, arvioi ja ohjaa itseään sekä myös muita ihmisiä ja ympäröivää maailmaa. Terapia voi sisältää keskustelua, erilaisia ajatusten ja tunteiden ja kehon reaktioiden tunnistamistehtäviä, luovia tai kuvallisia menetelmiä tai vaikkapa merkityksellisen musiikin kuuntelua. Käytän osana psykoterapiaa myös erilaisia kehollisia ja tietoisen läsnäolon harjoitteita. Jokainen terapeuttinen prosessi muovautuu asiakkaan tarpeista, mieltymyksistä ja vahvuuksista käsin. Psykoterapia toteutuu säännöllisesti 1-2x viikossa yleensä useamman vuoden ajan. Terapeuttinen muutos voidaan hoidon edetessä havaita esimerkiksi psyykkisen joustavuuden lisääntymisenä, tunnekokemusten tietoisempana säätelynä sekä itsetunnon ja itsetuntemuksen
lisääntymisenä. Psykoterapia etäyhteydellä on mahdollista.

Olen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja sekä Kelan yli 16-vuotiaiden kuntoutuspsykoterapiapalveluiden tuottaja. Yhteistyökumppanina on myös Tampereen kaupungin perheneuvola: maksusitoumuksella toteutuvat lasten psykoterapiat. Myös tietyt lasten sairauskuluvakuutukset kustantavat lapselle lyhytpsykoterapiaa.

Ohjaan myös MyMind – tietoisen läsnäolon (Mindfulness) ryhmiä keskittymisvaikeuksista (ADHD / ADD) kärsiville lapsille ja heidän vanhemmilleen, kuntien maksusitoumuksella kunnan omissa tiloissa. Yhteydenotot onnistuvat parhaiten tekstiviestillä tai sähköpostilla. Lisää tietoa minusta ja työtavoistani löydät yritykseni Mielenmajan nettisivuilta
www.psykoterapiamielenmaja.fi.

Yhteys

Suvi Karhumäki
psykologi, psykoterapeutti, mindfulness-ohjaaja

Psykoterapeutti Suvi Karhumäki

Psykoterapiakeskus Commerce:
Aleksis Kiven katu 24B 21-22, 33200 Tampere

045 843 6332